• Home
 • ASZF / Terms and Conditions

ASZF / Terms and Conditions

Általános Szerz?dési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerz?dési Feltételeinket(továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelez? érvény?nek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A Webáruház m?ködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerül? kérdések esetén a megadott elérhet?ségeinken rendelkezésedre állunk!

Üzemeltet?i adatok

Cégnév:

Diffusion-Art Kft.

Székhely és levelezési cím:

Diffusion-Art Kft. Elek utca 6. 2/2. 1113 Budapest

Adószám:

22948438-2-43

Közösségi adószám:

HU 22948438

Cégjegyzék szám:

01-09-946022

   

Kibocsájtó cégbíróság:

F?városi Bíróság, mint Cégbíróság

Szerz?dés nyelve:

Magyar

Elektronikus elérhet?ség:

info@diffusion-art.hu

Telefonos elérhet?ség:

+3670/6150213

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-77532/2014.

 

 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag elektronikus úton rendelhet?ek meg.

Webáruházunkban szakmai hozzáértést igényl? termékeket forgalmazunk, ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy használat el?tt kérjék a keresked?, vagy a forgalmazó Diffusion-Art Kft. segítségét a helyes használat érdekében. A szakszer?tlen termékfelhasználásból adódó problémákra, egészségkárosodásra nem vállalunk felel?sséget.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben el?írt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Regisztráció, személyes adatok

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. Az Ügyfél a Weboldalon történ? regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban  foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethet? problémákért, hibákért a Szolgáltatót semminem? felel?sség nem terheli.

 

Rendelés menete

 • A megrendel?lap letöltése
 • A megrendel?laphelyes kitöltése
 • Számlázási adatok megadása
 • Szállítási adatok megadása
 • A termékek darabszámának megadása
 • Fizetési mód kiválasztása 
 • A megrendel?lap feltöltése és elküldése
 • Felhasználási feltételek elolvasása és elfogadása
 • Rendelés jóváhagyása
 • E-mail-ben a megrendelés elküldését követ?en visszaigazolást kap.
 • A beérkezett megrendeléseket minden esetben visszaigazoljuk.
 • A termékek csak a vételár beérkezése után kerülnek postázásra.

A további lépéseket csak regisztráció után lehetséges folytatni. Fontos, ügyelj az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert árától jelent?sen eltér?, esetleg rendszerhiba miatt megjelen? hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történ? szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

A megrendelések feldolgozása

 

A megrendelés leadására bármikor lehet?ség van. Amennyiben az a munkaid? lejárta után történik, az azt követ? napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. A visszaigazolásban jelezzük a megrendelésének összes paraméterét, illetve a várható szállítási költséget is.

A megrendelt árut a készlet erejéig a visszaigazolást követ?en 24-72 órán belül feladjuk a megadott címre. A munkaszüneti napokon /szombat-vasárnap és ünnepnapok/ nem tudunk a rendelések teljesítésével foglalkozni.

Ha esetleg valamelyik termékünk nincs éppen raktáron, e-mailen vagy telefonon értesítjük Önt a rendelése várható érkezésér?l, vagy egyeztetünk a helyettesítésér?l. Általános teljesítési határid?, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Továbbá fenntartjuk a jogot a rendelések teljesítésének id?beli meghosszabbítására- természetesen el?zetes megegyezés szerint. Részben történ? teljesítés kizárólag a megrendel?vel történ? egyeztetést követ?en kerülhet sor! A termék vételárának el?re történ? kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küld?jének részére.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A fizetend? végösszeg a megrendelés összesít?je és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár el?tt szíveskedj megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken http://healthsavy.com/product/cialis/ észlelt sérülés esetén kérd jegyz?könyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyz?könyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Jelenleg a leadott rendelés értékének el?re történ? kiegyenlítése adott, Paypal használatával, illetve banki el?reutalással. Biztosítunk lehet?séget a csomag személyes átvételére is.

 

Házhoz szállítás, információk

 

Webáruházunk megrendeléseit az MPL/EMS futárszolgálat teljesíti. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, ezután a legközelebbi POSTA fiókban veheted át a csomagot 10 napon keresztül. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti id?szakban. Amennyiben ebben az id?szakban nem tartózkodsz otthon, szállítási címként célszer? munkahelyi címet vagy POSTA Pont-tot megadni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendel?re terheljük!

Szavatosság

A Webáruházban forgalmazott termékeknél alapvet? követelmény a magas min?ségre való törekvés. Ha valamely nálunk vásárolt termékünkkel kapcsolatban mégis valamilyen min?ségi problémát tapasztalnál, akkor vedd fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@diffusion-art.hu e-mail címen. Kérjük minden esetben a Webáruház ügyfélszolgálattal vedd fel el?ször a kapcsolatot. Munkatársaink mindent meg fognak tenni a probléma rendezésének érdekében. Amennyiben úgy érzed, hogy panaszod nem nyert megnyugtatóan rendezést, az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhatsz:

Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett m?köd? Békéltet? Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: +36 1 214 1826

Fogyasztóvédelmi F?felügyelet
1088 Budapest, József krt. 6.
Tel: +36 1 459 4800

Tévedésb?l leadott megrendelés

Ha a megrendelésed véletlenül vagy tévedésb?l adtad le, vagy a megrendelés véglegesítése után vettél észre bármilyen hibát, de a postázás még nem történt meg, a rendelést ügyfélszolgálatunkon ingyenesen lemondhatod.

Elállás joga

A távollev?k között kötött szerz?désekr?l szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételét?l számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerz?dést?l, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszer? használatból adódó anyagi kár megtérítését. Csak eredeti csomagolásban visszaküldött, sértetlen árut áll módunkban visszavenni, amit még nem vett használatba. A vállalkozó a termék visszaérkezését követ?en a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkés?bb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhet?ségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történ? jelzés alkalmával a postára adás id?pontját vesszük figyelembe, telefonon történ? jelzés alkalmával pedig a telefonon történ? jelzését. Postai úton történ? jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! A csomag cégünkhöz történ? beérkezését követ?en, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges kés?bbiekben történ? félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követ? harminc napon belül a Diffusion-Art Kft. Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollev?k között kötött szerz?désekr?l szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a Diffusion-Art Kft. ÁSZF feltételeit, adatkezelési elveit.